به دانلود سرای دانشجویی خوش آمدید.

تبلیغات

اینـتر وب
پاورپوینت اوضاع اقتصادی در ایران باستان - درس 22 مطالعات اجتماعی هفتم

پاورپوینت-اوضاع-اقتصادی-در-ایران-باستان--درس-22-مطالعات-اجتماعی-هفتمدانلود پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: " ااوضاع اقتصادی در ایران باستان " فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 17


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت عبور آسان- درس 4 پیام های آسمان هفتم

پاورپوینت-عبور-آسان-درس-4-پیام-های-آسمان-هفتمدانلود پاورپوینت درس 4 پیام های آسمان پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: " عبور آسان" فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 11


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت پیامبر رحمت - درس 5 پیام های آسمان هفتم

پاورپوینت-پیامبر-رحمت--درس-5-پیام-های-آسمان-هفتمدانلود پاورپوینت درس 5 پیام های آسمان پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: " پیامبر رحمت " فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 12 ...


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |

پاورپوینت اسوه فداکاری و عدالت - درس 6 پیام های آسمان هفتم

پاورپوینت-اسوه-فداکاری-و-عدالت--درس-6-پیام-های-آسمان-هفتمدانلود پاورپوینت درس 6 پیام های آسمان پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: " اسوه فداکاری و عدالت" فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 7


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت برترین بانو- درس 7 پیام های آسمان هفتم

پاورپوینت-برترین-بانو-درس-7-پیام-های-آسمان-هفتمدانلود پاورپوینت درس 7 پیام های آسمان پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: " برترین بانو" فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 13


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت افتخار بندگی- درس 8 پیام های آسمان هفتم

پاورپوینت-افتخار-بندگی-درس-8-پیام-های-آسمان-هفتمدانلود پاورپوینت درس 8 پیام های آسمان پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: " افتخار بندگی " فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 27 ...


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت به سوی پاکی- درس 9 پیام های آسمان هفتم

پاورپوینت-به-سوی-پاکی-درس-9-پیام-های-آسمان-هفتمدانلود پاورپوینت درس 9 پیام های آسمان پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: " به سوی پاکی " فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 20


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت ستون دین- درس 10 پیام های آسمان هفتم

پاورپوینت-ستون-دین-درس-10-پیام-های-آسمان-هفتمدانلود پاورپوینت درس 10 پیام های آسمان پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "ستون دین" فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 17


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت نماز جماعت- درس 11 پیام های آسمان هفتم

پاورپوینت-نماز-جماعت-درس-11-پیام-های-آسمان-هفتمدانلود پاورپوینت درس 11 پیام های آسمان پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: " نماز جماعت" فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 13 ...


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت نشان عزّت- درس 12 پیام های آسمان هفتم

پاورپوینت-نشان-عزّت-درس-12-پیام-های-آسمان-هفتمدانلود پاورپوینت درس 12 پیام های آسمان پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "نشان عزّت" فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 7 ...


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت بر بال فرشتگان- درس 13 پیام های آسمان هفتم

پاورپوینت-بر-بال-فرشتگان-درس-13-پیام-های-آسمان-هفتمدانلود پاورپوینت درس 13 پیام های آسمان پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "بر بال فرشتگان" فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 14 ...


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت کمال همنشین- درس 14 پیام های آسمان هفتم

پاورپوینت-کمال-همنشین-درس-14-پیام-های-آسمان-هفتمدانلود پاورپوینت درس 14 پیام های آسمان پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "کمال همنشین " فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 12 ...


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت مزدوران شیطان - درس 15 پیام های آسمان هفتم

پاورپوینت-مزدوران-شیطان--درس-15-پیام-های-آسمان-هفتمدانلود پاورپوینت درس 15 پیام های آسمان پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "مزدوران شیطان " فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 17 ...


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
تمرینات درس اول پیام های آسمان پایه هفتم

تمرینات-درس-اول-پیام-های-آسمان-پایه-هفتمپاسخ کلیه تمرینات درس اول پیام های آسمان پایه هفتم عنوان درس: بینای مهربان تعداد ص: 2 فرمت: word قابل ویرایش شامل: 1- جدول زیر را کامل کنید 2-خودت را امتحان کن


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت درس اول عربی هفتم

پاورپوینت-درس-اول-عربی-هفتمدانلود پاورپوینت درس اول عربی هفتم با عنوان: "قيمَةُ الْعِلْمِ، نورُ الْکَلامِ و کَنْزُ الْکُنوزِ" شامل ترجمه متون، آموزش قواعد و حل تمرینات کتاب فرمت: ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید:24


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت درس دوم عربی هفتم

پاورپوینت-درس-دوم-عربی-هفتمدانلود پاورپوینت درس دوم عربی هفتم با عنوان: "جواهِرُ الْکَلامِ، کُنوزُ الْحِکَمِ و کَنْزُ النَّصيحَةِ" شامل ترجمه متون، آموزش قواعد و حل تمرینات کتاب فرمت: ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید:32


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت درس سوم عربی هفتم

پاورپوینت-درس-سوم-عربی-هفتمدانلود پاورپوینت درس سوم عربی هفتم با عنوان: "الْحِکَمُ النّافِعَةُ و الْمَواعِظُ الْعَدَديَّة " شامل ترجمه متون، آموزش قواعد و حل تمرینات کتاب فرمت: ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید:10


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت درس چهارم عربی هفتم

پاورپوینت-درس-چهارم-عربی-هفتمدانلود پاورپوینت درس چهارم عربی هفتم با عنوان: "جوارٌ بَينَ وَلَدَينِ " شامل ترجمه متون، آموزش قواعد و حل تمرینات کتاب فرمت: ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید:9


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت درس پنجم عربی هفتم

پاورپوینت-درس-پنجم-عربی-هفتمدانلود پاورپوینت درس پنجم عربی هفتم با عنوان: "في السّوقِ" شامل ترجمه متون، آموزش قواعد و حل تمرینات کتاب فرمت: ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید:12


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت درس ششم عربی هفتم

پاورپوینت-درس-ششم-عربی-هفتمدانلود پاورپوینت درس ششم عربی هفتم با عنوان: "الْجُمَلاتُ الذَّهَبيَّةُ" شامل ترجمه متون، آموزش قواعد و حل تمرینات کتاب فرمت: ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید:13


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت درس هفتم عربی هفتم

پاورپوینت-درس-هفتم-عربی-هفتمدانلود پاورپوینت درس هفتم عربی هفتم با عنوان: "حِوارٌ في الاُسرَةِ" شامل ترجمه متون، آموزش قواعد و حل تمرینات کتاب فرمت: ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید:10


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت درس هشتم عربی هفتم

پاورپوینت-درس-هشتم-عربی-هفتمدانلود پاورپوینت درس هشتم عربی هفتم با عنوان: "في الْحُدودِ" شامل ترجمه متون، آموزش قواعد و حل تمرینات کتاب فرمت: ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید:12


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت درس نهم عربی هفتم

پاورپوینت-درس-نهم-عربی-هفتمدانلود پاورپوینت درس نهم عربی هفتم با عنوان: "الْسُْرَةُ النّاجِحَةُ " شامل ترجمه متون، آموزش قواعد و حل تمرینات کتاب فرمت: ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید:11


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت درس دهم عربی هفتم

پاورپوینت-درس-دهم-عربی-هفتمدانلود پاورپوینت درس دهم عربی هفتم با عنوان: "زينَةُ الْباطِنِ" شامل ترجمه متون، آموزش قواعد و حل تمرینات کتاب فرمت: ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید:12


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت درس یازدهم عربی هفتم

پاورپوینت-درس-یازدهم-عربی-هفتمدانلود پاورپوینت درس یازدهم عربی هفتم با عنوان: " الْاخْلاصُ في الْعَمَلِ" شامل ترجمه متون، آموزش قواعد و حل تمرینات کتاب فرمت: ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید:9


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت درس دوازدهم عربی هفتم

پاورپوینت-درس-دوازدهم-عربی-هفتمدانلود پاورپوینت درس دوازدهم عربی هفتم با عنوان: "الاْيّامُ وَ الْفُصولُ وَ الْالوانُ" شامل ترجمه متون، آموزش قواعد و حل تمرینات کتاب فرمت: ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید:11


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت تجربه وتفکر - فصل اول علوم تجربی پایه هفتم

پاورپوینت-تجربه-وتفکر--فصل-اول-علوم-تجربی-پایه-هفتمدانلود پاورپوینت فصل اول علوم تجربی پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "تجربه وتفکر" فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 12


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت اندازه گیری در علوم و ابزار های آن - فصل دوم علوم تجربی پایه هفتم

پاورپوینت-اندازه-گیری-در-علوم-و-ابزار-های-آن--فصل-دوم-علوم-تجربی-پایه-هفتمدانلود پاورپوینت فصل دوم علوم تجربی پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "اندازه گیری در علوم و ابزار های آن" فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 21


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت اتم ها، الفبای مواد - فصل سوم علوم تجربی پایه هفتم

پاورپوینت-اتم-ها-الفبای-مواد--فصل-سوم-علوم-تجربی-پایه-هفتمدانلود پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "اتم ها، الفبای مواد" فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 17


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت مواد پیرامون ما - فصل چهارم علوم تجربی پایه هفتم

پاورپوینت-مواد-پیرامون-ما--فصل-چهارم-علوم-تجربی-پایه-هفتمدانلود پاورپوینت فصل چهارم علوم تجربی پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "مواد پیرامون ما " فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 15


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت از معدن تا خانه - فصل پنجم علوم تجربی پایه هفتم

پاورپوینت-از-معدن-تا-خانه--فصل-پنجم-علوم-تجربی-پایه-هفتمدانلود پاورپوینت فصل پنجم علوم تجربی پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "از معدن تا خانه " فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 23


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت سفرآب روی زمین - فصل ششم علوم تجربی پایه هفتم

پاورپوینت-سفرآب-روی-زمین--فصل-ششم-علوم-تجربی-پایه-هفتمدانلود پاورپوینت فصل ششم علوم تجربی پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "سفرآب روی زمین" فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 15


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت سفر آب درون زمین - فصل هفتم علوم تجربی پایه هفتم

پاورپوینت-سفر-آب-درون-زمین--فصل-هفتم-علوم-تجربی-پایه-هفتمدانلود پاورپوینت فصل هفتم علوم تجربی پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "سفر آب درون زمین " فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 17


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت انرژی و تبدیل های آن - فصل هشتم علوم تجربی پایه هفتم

پاورپوینت-انرژی-و-تبدیل-های-آن--فصل-هشتم-علوم-تجربی-پایه-هفتمدانلود پاورپوینت فصل هشتم علوم تجربی پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: " انرژی وتبدیل های آن" فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 31


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت منابع انرژی - فصل نهم علوم تجربی پایه هفتم

پاورپوینت-منابع-انرژی--فصل-نهم-علوم-تجربی-پایه-هفتمدانلود پاورپوینت فصل نهم علوم تجربی پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: " منابع انرژی" فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 23


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت گرما و بهینه سازی - فصل دهم علوم تجربی پایه هفتم

پاورپوینت-گرما-و-بهینه-سازی--فصل-دهم-علوم-تجربی-پایه-هفتمدانلود پاورپوینت فصل دهم علوم تجربی پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: " گرما و بهینه سازی " فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 4


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت یاخته و سازمان بندی آن - فصل یازدهم علوم تجربی پایه هفتم

پاورپوینت-یاخته-و-سازمان-بندی-آن--فصل-یازدهم-علوم-تجربی-پایه-هفتمدانلود پاورپوینت فصل یازدهم علوم تجربی پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: " یاخته و سازمان بندی آن " فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 20


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت سفره سلامت - فصل دوازدهم علوم تجربی پایه هفتم

پاورپوینت-سفره-سلامت--فصل-دوازدهم-علوم-تجربی-پایه-هفتمدانلود پاورپوینت فصل دوازدهم علوم تجربی پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: "سفره سلامت " فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 16


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت سفر غذا - فصل سیزدهم علوم تجربی پایه هفتم

پاورپوینت-سفر-غذا--فصل-سیزدهم-علوم-تجربی-پایه-هفتمدانلود پاورپوینت فصل سیزدهم علوم تجربی پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: " سفر غذا " فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 13 ...


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت گردش مواد - فصل چهاردهم علوم تجربی پایه هفتم

پاورپوینت-گردش-مواد--فصل-چهاردهم-علوم-تجربی-پایه-هفتمدانلود پاورپوینت فصل چهاردهم علوم تجربی پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: " گردش مواد " فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 13


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت تبادل با محیط - فصل پانزدهم علوم تجربی پایه هفتم

پاورپوینت-تبادل-با-محیط--فصل-پانزدهم-علوم-تجربی-پایه-هفتمدانلود پاورپوینت فصل پانزدهم علوم تجربی پایه هفتم دوره اول متوسطه با عنوان: " تبادل با محیط " فرمت : ppt قابل ویرایش تعداد اسلاید: 14


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت درس اول فارسی هفتم

پاورپوینت-درس-اول-فارسی-هفتمدانلود پاورپوینت درس اول فارسی هفتم- 35 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt + پاورپوینت مقدمه کتاب: ستایش (10 اسلاید) عنوان درس اول: زنگ آفرینش- اندرز پدر


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت درس دوم فارسی هفتم

پاورپوینت-درس-دوم-فارسی-هفتمدانلود پاورپوینت درس دوم فارسی هفتم- 16 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس دوم: چشمه معرفت- کژال شامل معنی لغات- نکات املائی مهم- نکات کلیدی متن درس- نکات دستور زبان- نکات دستوری و آرایه های موجود در متن درس- معانی موجود در متن درس، تاریخ ادبیات ، نکات تکمیلی و ......


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت درس سوم فارسی هفتم

پاورپوینت-درس-سوم-فارسی-هفتمدانلود پاورپوینت درس سوم فارسی هفتم- 26 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس سوم: نسل آینده ساز_توفیق ادب شامل معنی لغات- نکات املائی مهم- نکات کلیدی متن درس- نکات دستور زبان- نکات دستوری و آرایه های موجود در متن درس- معانی موجود در متن درس، تاریخ ادبیات ، نکات تکمیلی و ......


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت درس چهارم فارسی هفتم

پاورپوینت-درس-چهارم-فارسی-هفتمدانلود پاورپوینت درس چهارم فارسی هفتم- 33 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس چهارم: بهاری که می رسد از راه، زیبایی شکفتن شامل معنی لغات- نکات املائی مهم- نکات کلیدی متن درس- نکات دستور زبان- نکات دستوری و آرایه های موجود در متن درس- معانی موجود در متن درس، تاریخ ادبیات ، نکات تکمیلی و ......


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت درس ششم فارسی هفتم

پاورپوینت-درس-ششم-فارسی-هفتمدانلود پاورپوینت درس ششم فارسی هفتم- 11 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس ششم: قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟ شامل معنی لغات- نکات املائی مهم- نکات کلیدی متن درس- نکات دستور زبان- نکات دستوری و آرایه های موجود در متن درس- معانی موجود در متن درس، تاریخ ادبیات ، نکات تکمیلی و ......


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت درس هفتم فارسی هفتم

پاورپوینت-درس-هفتم-فارسی-هفتمدانلود پاورپوینت درس هفتم فارسی هفتم- 17 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس هفتم: علم زندگانی – دعای مادر شامل : معنی لغات- نکات املائی مهم- نکات کلیدی متن درس- نکات دستور زبان- نکات دستوری و آرایه های موجود در متن درس- معانی موجود در متن درس، تاریخ ادبیات ، نکات تکمیلی و .....


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت درس هشتم فارسی هفتم

پاورپوینت-درس-هشتم-فارسی-هفتمدانلود پاورپوینت درس هشتم فارسی هفتم- 17 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس هشتم: زندگی همین لحظه هاست– سفرنامه اصفهان شامل: معنی لغات- نکات املائی مهم- نکات کلیدی متن درس- نکات دستور زبان- نکات دستوری و آرایه های موجود در متن درس- معانی موجود در متن درس، تاریخ ادبیات ، نکات تکمیلی و .....


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت درس نهم فارسی هفتم

پاورپوینت-درس-نهم-فارسی-هفتمدانلود پاورپوینت درس نهم فارسی هفتم- 13 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس نهم :نصیحت امام (ره)/شوق خواندن فهرست: معنی لغات نکات املائی مهم تاریخ ادبیات خودارزیابی و پاسخ تمرینات کتاب نوشتن


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |
پاورپوینت درس یازدهم فارسی هفتم

پاورپوینت-درس-یازدهم-فارسی-هفتمدانلود پاورپوینت درس یازدهم فارسی هفتم- 17 اسلاید قابل ویرایش فرمت ppt عنوان درس یازدهم : عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبت فهرست مطالب : معنی لغات مهم لغات مهم املائی خودارزیابی فعالیت های نوشتاری تاریخ ادبیات دانش های زبانی و ادبی


دانلود فایل

تمامی مطالب مرتبط در لینک های : فایل های دانش آموزی , پاورپوینت دروس پایه هفتم ,
لینک ثابت |

آخرین مطالب ارسالی

پاورپوینت اوضاع اقتصادی در ایران باستان - درس 22 مطالعات اجتماعی هفتم
پاورپوینت عبور آسان- درس 4 پیام های آسمان هفتم
پاورپوینت پیامبر رحمت - درس 5 پیام های آسمان هفتم
پاورپوینت اسوه فداکاری و عدالت - درس 6 پیام های آسمان هفتم
پاورپوینت برترین بانو- درس 7 پیام های آسمان هفتم
پاورپوینت افتخار بندگی- درس 8 پیام های آسمان هفتم
پاورپوینت به سوی پاکی- درس 9 پیام های آسمان هفتم
پاورپوینت ستون دین- درس 10 پیام های آسمان هفتم
پاورپوینت نماز جماعت- درس 11 پیام های آسمان هفتم
پاورپوینت نشان عزّت- درس 12 پیام های آسمان هفتم
پاورپوینت بر بال فرشتگان- درس 13 پیام های آسمان هفتم
پاورپوینت کمال همنشین- درس 14 پیام های آسمان هفتم
پاورپوینت مزدوران شیطان - درس 15 پیام های آسمان هفتم
تمرینات درس اول پیام های آسمان پایه هفتم
پاورپوینت درس اول عربی هفتم
پاورپوینت درس دوم عربی هفتم
پاورپوینت درس سوم عربی هفتم
پاورپوینت درس چهارم عربی هفتم
پاورپوینت درس پنجم عربی هفتم
پاورپوینت درس ششم عربی هفتم

صفحات سایت

تعداد صفحات : 4