جستجوگر پیشرفته سایتکار تحقیقی حال شدن دیون در حقوق ایران
کار-تحقیقی-حال-شدن-دیون-در-حقوق-ایران
کار تحقیقی حال شدن دیون در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 46
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی حال شدن دیون در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 46 صفحه
چکیده
مقاله حاضر تحت عنوان تعهدات مؤجل و بررسی حال شدن دیون در حقوق ايران در دو فصل ساماندهی شده است. در فصل اول واژهاي همچون تعهد و اجل تعريف لغوی و اصطلاحی ، ويژگی¬هاي اجل همانند عارضي بودن، وقوع در آينده و قطعي بودن وقوع آينده، تقسيمات اجل از حيث منشا به اجل قضايي و اجل قانوني و اجل قراردادي، ارتباط اجل با عمل حقوقي به اجل تاخيري ، شيوهاي تعيين اجل به اجل مضبوط، اجل نامضبوط، اجل مجهول، تقسيم شده است. در فصل دوم آثار اجل از قبيل وجود دين مؤجل، تاخير امكان مطالبه، جلوگيري از تهاتر، تعليق مرورزمان، عدم ضمان تلف و اثر اجل در زوال تعهد، سقو ط اجل مثل فرا رسيدن موعد، انصراف از اجل، سقوط قانوني كه با مرگ مديون و ورشكستگي، اجل حال مي¬گردد و بالاخره بررسی حال شدن دیون در حقوق تجارت را در حقوق ایران بیان شد. بخش پایانی این مقاله به جمع بندي و نتيجه گيري مقاله اختصاص داده شده است.
کلید واژه: تعهد و قرارداد ، متوجل ،اجل ، دین ، سقوط اجل ،حقوق موضوعه ، تاجر ، ورشکستگی ، مرگ مدیون ، حال شدن

فهرست مطالب
چکیده ا
مقدمه 1
فصل اول : کلیات
۱-۱- بیان مساله 4
۱-۲- ضروت تحقیق 4
۱-۳- هدف تحقيق 4
۱-۴- پيشينه تحقيق 4
۱-۵- روش تحقیق 5
۱-۶- تعریف و ویژگیهای تعهدات مؤجل 5
۱-۶-۱- تعريف لغوي 5
۱-۶-۲- تعريف اصطلاحي 5
۱-۶-۳- ويژگيهاي اجل 6
۱-۶-۳-۱- عارضي بودن اجل 6
۱-۶-۳-۲- وقوع درآينده 7
۱-۶-۳-۳- قطعي بودن وقوع 7
الف: لزوم تعيين مدت اجل 9
۱-۶-۴- ضمانت اجراي عدم تعيين زمان تعهد 10
۱-۶-۵- شناخت تعهد مؤجل از سایر تعهدات 11
۱-۷- تقسيمات و شيوههاي تعيين اجل 12
۱-۷-۱- تقسيمات اجل 13
۱-۷-۱-۱- اجل قراردادي 14
۱-۷-۱-۲- اجل قانوني يا شرعي 14
۱-۷-۱-۳-اجل قضايي 15
۱-۷-۲- انواع اجل قراردادي 16
۱-۷-۲-۱- اجل تاخيري 16
۱-۷-۲-۲- اجل پايان بخش 16
۱-۸- شيوههاي انتخاب اجل 16
۱-۸-۱- اجل مضبوط 17
۱-۸-۲- اجل نامضبوط 17
۲-۸-۳- اجل مجهول 17
۲-۹- نفع اجل 17
فصل دوم : آثار و سقوط اجل در تعهد و دین در حقوق
۲-۱-آثار اجل 21
۲-۱-۱- وجود دين موجل 21
۲-۱-۲- تاخير امكان مطالبه 22
۲-۱-۳-جلوگيري از تهاتر 22
۲-۱-۴- تعليق مرور زمان 23
۲-۱-۵- ضمان تلف 24
۲-۱-۶- اثر اجل در زوال تعهد 24
۲-۲- سقوط اجل 26
۲-۲-۱- فرا رسيدن موعد 26
۲-۲-۲- انصراف از اجل 28
۲-۲-۳- سقوط قانوني اجل 30
۲-۲-۴- سقوط قرارداد اجل 32
۲-۳-مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت 32
۲-۳-۱- حال شدن دیون تاجر ورشكسته 33
۲-۳-۲- حال شدن دیون در اسناد تجاری 34
۲-۳-۳- حال شدن دیون در شركتهای تجاری 35
۲-۳-۴- حال شدن دیون ضامنین 36
نتیجه گیری 39
منابع و ماخذ 40

دانلود فایل

تعداد بازديد : 175
مطالب مرتبط
خلاصه ی کتاب متون فقه 4 ( علیرضا امینی و محمد رضا آیتی) + تست
خلاصه ی کتاب حقوق تطبیقی ( عبدالحسین شیروی) + تست
خلاصه ی کتاب حقوق بیمه ( دکتر ایرج بابایی ) + تست
دانلود خلاصه کتاب حقوق مالکیت فکری میر حسینی و نمونه سوال
پایان نامه بررسی سازوکارهای آماده­سازی زندانیان برای بازگشت به جامعه
پایان نامه پیشگیری وضعی از جاسوسی رایانه ای
پایان نامه بررسی مقررات حاکم بر جرایم سایبری در حقوق ایران
پایان نامه بررسی عوامل ارتکاب جرم پس ازآزادی از زندان
پایان نامه بررسی جرم شناختی پدیده فرار دختران و زنان از خانواده
پایان نامه بررسی تدابیر پیش‌گیری وضعی از وقوع قتل عمد
بخش نظرات

کد امنیتی رفرش