جستجوگر پیشرفته سایتکار تحقیقی جایگاه حق ارتفاق در قانون ایران
کار-تحقیقی-جایگاه-حق-ارتفاق-در-قانون-ایران
کار تحقیقی جایگاه حق ارتفاق در قانون ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی جایگاه حق ارتفاق در قانون ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
حق ارتفاق از جمله مباحثي است که موادي چند از قانون مدني را به خود اختصاص داده و فقها نيز در کتب فقهي خود پيرامون آن سخن گفته‌اند و در حقوق ايران مورد توجه است. اين حق که به واسطه مالکيت فرد بر مال غيرمنقول حاصل مي‌‌شود، در نمودها و عنوان‌هاي مختلفي ظاهر مي‌گردد که منشأ تحقق آن مي‌‌تواند به اعتبارات متفاوتي بيان شود. اين حق گاه چنان براي مالک واجد اهميت است که وجود ملک بدون آن به منزله عدم ملک براي صاحب حق تلقي مي‌شود. فرض کنيد فردي براي استفاده و بهره‌مندي از ملک خود؛ مانند سکونت، مجبور است از ملک ديگري عبور نمايد و به عبارت ديگر، وي در ملک همسايه (صرف نظر از منشأ ايجاد آن) داراي حق عبور است و براي استفاده از آن راهي جز عبور از ملک وي ندارد. حال چگونه مي‌توان ملکي را تصور نمود که مالکي نسبت به آن حق مالکيت داشته؛ اما از حق خود اجازه استفاده ندارد. به دليل وجود اين ويژگي بارز حق ارتفاق است که اکنون پرونده‌هاي مختلفي در دادگاه‌ها و دادسراها تحت عناويني چون ممانعت و مزاحمت از حق مطرح مي‌شود.
پس از روشن شدن اهميت مسئله، نکات ظريفي پيرامون اين موضوع قابل طرح است که گاه منجر به اقامه دعوا و تقديم دادخواست در مراجع قضايي مي‌گردد و دادرس با پرسش‌هاي متفاوتي رو به رو مي‌شود که پيش از ورود به ماهيت دعواي مطرح شده به سبب احراز ذي‌نفع بودن خواهان بايد به اين پرسش‌ها پاسخ دهد. اقسام حق ارتفاق، منشأ ايجاد آن، اوصاف و ويژگي‌هاي حـق ارتـفـاق، انـتـقـال حـقوق ارتفاقي و نظاير آن پرسش‌هايي هستند که ارائه پاسخ‌هاي نو و مستدل به آنها مي‌تواند راهکاري براي رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي محسوب شود؛ چه اين‌که بنا به ضرورت امر و به دليل فني و تخصصي بودن موضوع، قرار ارجاع امر به کارشناسي صادر مي‌شود تا وجود چنين حقي احراز و پرونده آماده صدور رأي مقتضي گردد.
کلید واژگان : حق ، حقوق ، مالکیت ، حق ارتفاق ، ارکان ، آثار ، مراجع ، شورا ، فقه و حقوق

فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 1
۱-۱- تعاریف و کلیات حق 1
۱-۱-۱- حق در لغت 1
۱-۱-۲- حق در اصطلاح 1
۱-۱-۲-۱- حق در اصطلاح فقه 1
۱-۱-۲-۲- حق در اصطلاح حقوق 2
۱-۲-اقسام حق 3
۱-۲-۱- حق مالى و حق غیر مالى 3
۱-۲-۲- حق عینى و دینى 4
۱-۲-۲-۱- اركان اساسى حق عینى و حق دینى 4
۱-۲-مال چیست؟ 5
۱-۲-۱- تقسيمات اموال 7
۱-۳- مالكيت 8
۱-۳-۱- حق انتفاع 11
۱-۳-۲- وقف 13
۱-۳-۳- حق ارتفاق نسبت به ملك غير 14
۱-۳-۴- اسباب تملك 14
فصل دوم: ماهیت و آثار حق ارتفاق در حقوق ایران 15
۲-۱- حق ارتفاق 15
۲-۲- خصوصيات حق ارتفاق 16
۲-۳- تفاوت حق ارتفاق با حق انتفاع 17
۲-۴- اسباب ايجاد حق ارتفاق 17
۲-۵- اقسام حق ارتفاق 17
۲-۵-۱- به اعتبار منشأ حق 17
۲-۵-۲- به اعتبار نحوه اجراي حق 18
۲-۵-۳- ارتفاق قانوني 18
۲-۵-۴- ارتفاق عقدي (قراردادي) 19
۲-۵-۵- ارتفاق ايقاعي 19
۲-۵-۶- ارتفاق طبيعي 19
۲-۶- اقسام حق ارتفاق به اعتبار نحوه اجراي حق 20
۲-۶-۱- حق ارتفاق مثبت و منفي 20
۲-۶-۲- حق ارتفاق مداوم و متناوب 20
۲-۶-۳- حق ارتفاق نمايان و پنهان 20
۲-۷- صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی 21
۲-۷-۱-چگونگی تشخیص صلاحیت شورا های حل اختلاف در دعاوی مالی : 21
۲-۷-۲- نحوه عملکرد شوراها و دادگاهها در اعمال صلاحیت در دعاوی تخلیه 22
۲-۸- مواد حق ارتفاق نسبت به ملک غیر 23
نتیجه گیری 25
منابع و ماخذ 26

دانلود فایل

تعداد بازديد : 443
مطالب مرتبط
خلاصه ی کتاب متون فقه 4 ( علیرضا امینی و محمد رضا آیتی) + تست
خلاصه ی کتاب حقوق تطبیقی ( عبدالحسین شیروی) + تست
خلاصه ی کتاب حقوق بیمه ( دکتر ایرج بابایی ) + تست
دانلود خلاصه کتاب حقوق مالکیت فکری میر حسینی و نمونه سوال
پایان نامه بررسی سازوکارهای آماده­سازی زندانیان برای بازگشت به جامعه
پایان نامه پیشگیری وضعی از جاسوسی رایانه ای
پایان نامه بررسی مقررات حاکم بر جرایم سایبری در حقوق ایران
پایان نامه بررسی عوامل ارتکاب جرم پس ازآزادی از زندان
پایان نامه بررسی جرم شناختی پدیده فرار دختران و زنان از خانواده
پایان نامه بررسی تدابیر پیش‌گیری وضعی از وقوع قتل عمد
بخش نظرات

کد امنیتی رفرش