loading...
دانلود سرای دانشجویی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 159 صفحه

چكیده:

احکام قانون مجازات اسلامی به دلیل ضرورت انطباق با نیازهای زمان از یک‏سو و دور نشدن از مبانی فقهی از سوی دیگر، همواره از مباحث چالش برانگیز بوده است.در همین راستا قانون مجازات اسلامی پس از مدت‏ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در هم‏جهتی با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویكرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص مورد توجه واقع شد.  نظر به این‏که همواره بنیان مورد پذیرش قانونگذار در نظام حقوقی ایران مبانی فقهی بوده است بنابراین  هدف این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی تغییرات اعمال شده  در قانون فوق‏الذکر می‏باشد.

در این پژوهش ضمن بررسی فقهی و حقوقی تأسیسات عرفی و موضوعات شرعی قانون جدید و مقایسه آن‏ها با قانون سابق به این سؤال که آیا قانون مجازات جدید زمینه بهتر اجرایی شدن فقه جزایی را فراهم آورده است؟ پاسخ داده خواهد شد.  همچنین ایرادات و آسیب‏های قانون جدید در راستای شناخت و تحلیل این آسیب‏ها  بررسی خواهد شد.

کلید واژه: جرم، قانون مجازات اسلامی جدید، جایگزین‏حبس، تعویق صدور حکم، آسیب شناسی.
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه. ۲
کلیات تحقیق.. ۴
۱- بیان مسأله. ۵
۲- پیشینه تحقیق.. ۷
۳- پرسش‏هاي تحقیق.. ۸
۴- اهداف تحقیق.. ۸
۵- فرضیه‏های تحقیق.. ۸
۱-۱مفهوم مجازات.. ۱۱
۳٫جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم ۱۲
۱-۱-۲ آسيب‏های قانون مجازات جدید. ۱۲
۱-۲ انواع مجازات.. ۱۸
۱-۲-۱ مجازات‏های اصلی. ۱۸
۱-۲-۱-۱ حدود ۲۰
۱-۲-۱-۲ قصاص… ۲۰
۱-۲-۱-۳ دیات.. ۲۰
۱-۲-۱-۴ تعزیرات.. ۲۰
۱-۲-۱-۵ مجازات اشخاص حقوقی. ۲۱
۱-۲-۲ مجازات‏های تکمیلی و تبعی. ۲۳
۱-۲-۲-۱ مجازات‏های تکمیلی. ۲۳
۱-۲-۲-۲ مجازات‏های تبعی. ۲۵
۱-۲-۲-۲-۱ مجازات‏های تبعی در قانون جدید. ۲۶
۱-۲-۳ درجه بندی مجازات‏ها ۲۶
۱-۲-۴ نظامند شدن تخفیف مجازات‏ها ۲۹
۱- ۳ تاریخچه قانون مجازات.. ۳۲
۱-۴ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید. ۳۵
۲- تغييرات انجام شده در تأسيسات عرفي قانون مجازات… ۳۸
۲-۱تعویق صدور حکم. ۳۸
۲-۱-۱ شرایط تعویق صدور حکم. ۳۹
۲-۱-۱-۱ تعويق در مجازات تعزیری.. ۳۹
۲-۱-۱-۲مجازات‏های درجه شش تا هشت.. ۴۰
۲-۱-۱-۳ وجود جهات تخفیف.. ۴۰
۲-۱-۱-۴پیش‏بینی اصلاح مرتکب.. ۴۰
۲-۱-۱-۵ فقدان سابقه کیفری شرط تعويق صدور حكم. ۴۱
۲-۲ مجازات‏های جایگزین حبس… ۴۳
۲-۲-۱ آزادی مشروط. ۴۴
۲-۲-۲تعلیق اجرای مجازات.. ۴۷
۲-۲-۳ نظام نیمه‏آزادی.. ۴۸
۲-۲-۳-۱ شرایط لازم جهت اجرای نظام نیمه آزادی.. ۴۹
۲-۲-۴ مجازات‏های جایگزین حبس در قانون جدید. ۴۹
۲-۲-۴-۱ ویژگیهای جایگزین‏های حبس… ۵۰
۲-۲-۴-۱-۱ مشارکتی و اجتماعی بودن. ۵۰
۲-۲-۴-۱-۲ توافقی بودن. ۵۰
۲-۲-۴-۱-۳  قابل بازگشت بودن. ۵۱
۲-۲-۴-۱-۴ قابل تعلیق،تبدیل،تخفیف.. ۵۱
۲-۲-۴-۳ محدوده اعمال جایگزینهای حبس… ۵۲
۲-۲-۴-۳-۱ موارد اجباری اعمال جایگزین‌های حبس… ۵۲
۲-۲-۴-۳-۲ موارد اختیاری اعمال جایگزین‌ حبس… ۵۳
۲-۲-۴-۳-۳ موارد غیر قابل اعمال جایگزین‌های حبس… ۵۳
۲-۲-۴-۴ انواع مجازاتهای جایگزین حبس… ۵۳
۲-۲-۴-۴ -۱ حبس خانگی(حبس الکترونیکی) ۵۳
۲-۲-۴-۴ -۲خدمات عمومی رایگان(خدمات عامالمنفعه) ۵۴
۲-۲-۴-۴ -۳ دوره مراقبت.. ۵۴
۲-۲-۴-۴ -۴ جزای نقدی روزانه. ۵۵
۲-۲-۴-۴ -۵ محرومیت ازحقوق اجتماعی. ۵۶
۲-۲-۴-۴ -۶جزای نقدی.. ۵۶
۲-۲-۵تحلیل فقهی مجازات‏های جایگزین حبس… ۵۷
۲-۲-۵-۱: ادّله قائلین به انحصار و نقد آن‏ها ۵۸
۲-۲-۵-۱ -۱کثرت استعمال. ۵۸
۲-۲-۵-۲ استصحاب و اجرای اصل. ۵۹
۱اطلاقات باب تعزیر: کلمات فقها ۶۰
۲-اطلاقات باب امر به معروف… ۶۱
۲-۲-۵-۲ اهداف مجازاتهای تعزیری.. ۶۲
۲-۳ مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال. ۶۵
۲-۳-۲ شرايط عدم محكوميت به حد وقصاص در نوجوانان بالغ كمتر از هيجده سال. ۶۶
۲-۳-۲-۲ وجود شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکب.. ۶۷
۲-۳-۳ بررسی اعدام اطفال بالغ زیر ۱۸ سال درقانون مجازات جدید. ۶۷
۲-۳-۳ مزایای تحولات جدید در مورد اطفال درقانون مجازات اسلامی. ۶۸
۲-۴ بررسی عوامل سقوط مجازات‏ها در قانون جدید. ۷۰
۲-۴-۱ مرور زمان. ۷۱
۲-۴-۱-۱ پذيرش مرور زمان در جرايم تعزيري.. ۷۴
۲-۴-۱-۲ مرور زمان در حدود، قصاص و ديه وجود ندارد ۷۴
۲-۴-۲ توبه مجرم ۷۴
۲-۴-۲-۱ توبه در قانون مجازات جدید. ۷۵
۲-۴-۲-۳ توبه در فرض تکرار جرم ۷۷
۲-۴-۳-۲ شبهه در شرایط جرم ۸۰
۲-۴-۳-۳ شبهه در شرایط مسئولیت کیفری.. ۸۰
۲-۴-۳-۴ اعمال قاعده درأ در حدود ۸۰
۲-۵ حدود مسئوليت كيفري در قانون مجازات اسلامي جديد. ۸۳
۲-۵-۱ شروع به جرم ۸۳
۲-۵-۳ تعدد جرم ۸۶
۲-۵-۳-۲ ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری ماده ۱۳۴. ۸۸
۲-۵-۴ تکرار جرم در قانون جدید. ۹۱
۲-۵-۵ شرایط و موانع مسئولیت کیفری.. ۹۳
۲-۵-۵-۱ اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری.. ۹۴
۲-۵-۵-۲ موانع مسئولیت کیفری.. ۹۵
۲-۵-۵-۱-۱ صغر سن (عدم بلوغ) ۹۵
۲-۵-۵-۱-۲ جنون. ۹۵
۲-۵-۵-۱-۳ اکراه (اجبار) ۹۷
۲-۵-۵-۱-۴ اضطرار. ۹۷
۲-۵-۵-۱-۵ خواب و بیهوشی. ۹۸
۲-۵-۵-۱-۶ مستی. ۹۸
۲-۵-۵-۱-۷ جهل به حکم. ۹۹
۲-۵-۵-۱-۸  دفاع مشروع. ۹۹
۲-۵-۶ ادله اثبات دعوی در قانون جدید. ۱۰۰
۲-۵-۶-۱اقرار. ۱۰۰
۲-۵-۶-۲ شهادت.. ۱۰۱
۲-۵-۶-۳ قسامه. ۱۰۲
۲-۵-۶-۴ سوگند. ۱۰۳
۲-۵-۶-۵ علم قاضی ونظام ادله مورد پذیرش در قانون جدید. ۱۰۴
۳- بررسی تغییرات انجام شده در مباحث شرعی قانون مجازات جدید. ۱۰۶
۳-۱حدود ۱۰۸
۳-۱-۱ زنا و جرم سنگسار در قانون جدید. ۱۰۹
۳-۱-۱-۱ زنا ۱۰۹
۳-۱-۱-۲ حد زنا یا مجازات زنا ۱۱۰
۳-۱-۱-۲-۱ مجازات اعدام ۱۱۰
۳-۱-۱-۲-۳ مجازات شلاق. ۱۱۱
۳-۱-۱-۳ فن دفاع در پرونده های زنا برای نجات متهم و مجرمین از اعدام و سنگسار. ۱۱۲
۳-۱-۱-۳-۱ انکار پس از اقرار. ۱۱۲
۳-۱-۱-۳-۲ اعلام عدم داشتن علم به حرمت شرعی. ۱۱۳
۳-۱-۱-۳-۴ اقرار در دادگاه و نزد قاضی. ۱۱۳
۳-۱-۱-۳-۵ ادعای زوجیت و وطی به شبهه. ۱۱۳
۳-۱-۱-۳-۶ خروج از احصان. ۱۱۴
۳-۱-۲سب‏النبی. ۱۱۴
۳-۱-۲-۱ موارد عدم اجرای حکم سب‏النبی. ۱۱۶
۳-۱-۳ بغی و افسادفی‏الارض در قانون مجازات جدید. ۱۱۶
۳-۱-۳-۱ افسادفی‏الارض… ۱۱۸
۳-۱-۳-۱-۱ تعریف افسادفی‏الارض در فقه. ۱۱۹
۳-۱-۳-۱-۲ محاربه در قانون جدید. ۱۱۹
۳-۱-۳-۱-۳ نکاتی چند در خصوص افساد فی‏الارض در قانون جدید. ۱۲۰
۳-۲ قصاص… ۱۲۲
۳-۲-۱ قواعد قتل و قصاص در قانون جديد مجازات اسلامي. ۱۲۲
۳-۲-۱-۱ قصد فعل به همراه قصد نتيجه. ۱۲۳
۳-۲-۱-۲ قصد فعل بدون قصد كشتن. ۱۲۴
۳-۲-۱-۳ اهميت آگاهي از شرايط نامتعارف قرباني. ۱۲۵
۳-۲-۲ قصاص مسلمانان و کفار در قانون سابق و قانون جدید. ۱۲۵
۳-۲-۲-۱ قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید. ۱۲۵
۳-۲-۳ عدم قصاص به سبب سقط جنین. ۱۲۸
۳-۲-۴-۱ احصای موارد تشخیص مهدورالدم در قانون جدید. ۱۲۹
۳-۲-۵ شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل. ۱۳۰
۳-۳ دیات… ۱۳۲
۳-۳-۱ ماهیت دیه. ۱۳۳
۳-۳-۱-۱ مجازات بودن دیه. ۱۳۳
۳-۳-۱-۲ دیه راه جبران خسارت.. ۱۳۳
۳-۳-۱-۳ دیه تلفیقی از مجازات و خسارت.. ۱۳۴
۳-۳-۱-۴ نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه. ۱۳۵
۳-۳-۲ دیه غیر مقدر (ارش) ۱۳۶
۳-۳-۳ مسئول پرداخت دیه. ۱۳۶
۳-۳-۴ موجبات ضمان در دیات.. ۱۳۸
۳-۳-۵ مقادیر دیه. ۱۴۰
۳-۳-۵-۱ بررسي ديه زن و مرد طبق قانون جديد مجازات اسلامي. ۱۴۱
۳-۳-۵-۱-۱حکم ديه در اسلام با توجه به تفاوت بين زن و مرد ۱۴۲
۳-۳-۵-۱-۳پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت.. ۱۴۳
۳-۳-۵-۲ تغلیظ دیه. ۱۴۳
۴- نتیجه‏گیری و پيشنهادها ۱۴۶
۴-۱ نتيجه‏گيري.. ۱۴۶
۴-۲ پيشنهادها ۱۵۶
منابع و مآخذ………….. ۱۵۷
چكيده انگليسي……. ۱۵۹

 

قيمت فايل ورد پروژه : 7000 تومان

 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

پشتیبانی سایت :        09010633413

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 5
 • تعداد اعضا : 2927
 • آی پی امروز : 137
 • آی پی دیروز : 247
 • بازدید امروز : 676
 • باردید دیروز : 1,446
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 24
 • بازدید هفته : 6,918
 • بازدید ماه : 34,816
 • بازدید سال : 250,195
 • بازدید کلی : 8,428,889
 • کدهای اختصاصی