جستجوگر پیشرفته سایتپایان نامه بررسی نقش عوامل اجتماعی (با تأکید بر خانواده و رسانه) در بزهکاری اطفال و نوجوانان
 پایان نامه بررسی نقش عوامل اجتماعی (با تأکید بر خانواده و رسانه) در بزهکاری اطفال و نوجوانان
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 210 صفحه

بزه‌کاری کودکان و نوجوانان علاوه بر آنکه امروزه یکی از دشواری‌های این گروه سنی است، خسارت‌ها و صدمه‌هایی هم برای بزه دیدگان و جامعه ایجاد می‌کند. از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی که نقش اساسی در کنترل و پیشگیری از بزه‌کاری کودکان و نوجوانان دارد، نهاد خانواده است. ازجمله نقش‌های مهم این نهاد، نقش کنترلی است. این کارکرد با رویکرد به حساسیت دوران کودکی و نوجوانی، اهمیت فراوان دارد. اگر نقش کنترلی خانواده دچار اختلال شود و نتوانند کنترل درست و مناسبی بر کودکان و نوجوانان اعمال کنند، خطر گرایش به بزه‌کاری در کودکان و نوجوانان افزایش می‌یابد.کودکان و نوجوانان با الگوپذیری و همانندسازی خود باشخصیت‌های رسانه‌ها بدون در نظر گرفتن خیالی بودن آن‌ها دست به ارتکاب جرم و جنایت می‌زنند. همین‌طور در افرادی که بنا به دلایل روحی و روانی و اجتماعی مستعد انجام ارتکاب بزه هستند، قدرت و توانایی لازم را برای انجام کار می‌دهد. برای جلوگیری از این امر باید روشی صحیح را خانواده‌ها و رسانه‌ها دنبال نمایند تا از اثرات این‌گونه رفتارها کاسته شود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات کتابخانه‌ای، به بررسی نقش عوامل اجتماعی (با تأکید بر خانواده و رسانه) در بزهکاری اطفال و نوجوانان پرداخته و ویژگی‌های این اختلال را بیان کرده است. نتیجه‌های حاصل از این تحقیق، اثبات رابطه مستقیم بزهکاری کودکان و نوجوانان در صورت اختلال در رویکرد خانواده و رسانه و عدم توجه آنان به مطالب مضر برنامه‌ها و پیام‌های صادره از سوی رسانه و اختلافات و مشکلات خانوادگی است.
واژگان کلیدی: خانواده-رسانه-بزهکاری-جرم- اطفال – نوجوانان
فهرست مطالب
چکیده. ‌ز
مقدمه. ۱
الف) بیان مسئله. ۱
ب) سؤالات تحقیق: ۱
پ) فرضیه‌های تحقیق: ۲
ت) اهداف و کاربردهای تحقیق.. ۲
ث) سوابق انجام پژوهش۳
ج) روش تحقیق.. ۴
چ) ساختار و پلان تحقیق.. ۴
فصل اول: مفاهیم مقدماتی.. ۶
مبحث اول: بزهکاری.. ۶
گفتار اول: تعریف بزهکاری.. ۶
بند اول: تعریف حقوقی بزهکار. ۸
بند دوم: تعریف جرم‌شناسی بزهکاری.. ۸
گفتار دوم: عوامل بزهکاری.. ۹
بند اول: عوامل فردی بزهکاری.. ۱۰
بند دوم: عوامل اجتماعی بزهکاری.. ۱۴
مبحث دوم: اطفال و نوجوانان.. ۱۵
گفتار اول: تعریف لغوی اطفال و نوجوانان.. ۱۶
گفتار دوم: تعریف حقوقی اطفال و نوجوانان.. ۱۶
بند اول: تعریف اطفال و نوجوانان در حقوق ایران.. ۱۸
بند دوم: تعریف اطفال و نوجوانان در اسناد بین‌المللی.. ۲۰
مبحث سوم: خانواده. ۲۳
گفتار اول: مفهوم خانواده. ۲۳
بند اول: خانواده از دیدگاه جامعه‌شناسان.. ۲۴
بند دوم: خانواده از دیدگاه حقوق‌دانان.. ۲۷
گفتار دوم: اهمیت خانواده در بزهکاری اطفال و نوجوانان.. ۲۸
مبحث چهارم: رسانه. ۳۲
گفتار اول: تعریف رسانه جمعی.. ۳۲
بند اول: تعریف لغوی رسانه جمعی.. ۳۴
بند دوم: تعریف اصطلاحی رسانه جمعی.. ۳۴
گفتار دوم: مصادیق رسانه جمعی.. ۳۶
بند اول: رسانه‌های نوشتاری.. ۳۶
الف: مطبوعات و مجلات.. ۳۷
ب: کتب و مقالات.. ۴۰
بند دوم: رسانه‌های صوتی و تصویری.. ۴۱
الف: رادیو. ۴۳
ب: تلویزیون.. ۴۴
پ: سینما. ۴۶
ت: ماهواره. ۵۰
بند سوم: رسانه‌های مبتنی بر داده‌های دیجیتال.. ۵۲
فصل دوم: نقش خانواده در بزهکاری اطفال و نوجوانان.. ۵۵
مبحث اول: وضعیت و رفتار و ویژگی‌های خانوادگی.. ۵۵
گفتار اول: وضعیت اشتغال والدین.. ۵۷
گفتار دوم: سطح تحصیلات والدین.. ۶۱
گفتار سوم: میزان درآمد خانواده. ۶۳
گفتار چهارم: تعداد اعضای خانواده. ۶۷
مبحث دوم: ازهم‌گسیختگی کانون خانواده. ۷۲
گفتار اول: زندگی والدین با یکدیگر. ۷۲
گفتار دوم: ازدواج مجدد والدین.. ۷۵
بند اول: ازدواج پدر. ۷۶
بند دوم: داشتن نامادری.. ۷۷
بند سوم: داشتن ناپدری.. ۸۰
گفتار سوم: نحوه رفتار والدین با یکدیگر. ۸۱
گفتار چهارم: نابسامانی‌های موجود در خانواده. ۸۶
بند اول: رابطه والدین با فرزندان.. ۸۷
بند دوم: تبعیض در خانواده. ۹۱
بند سوم: بزهکاری والدین.. ۹۴
الف: اعتیاد والدین.. ۹۶
ب: حبس والدین.. ۱۰۰
گفتار پنجم: نظارت و رسیدگی والدین.. ۱۰۱
بند اول: حضور پدر در منزل.. ۱۰۳
بند دوم: اشتغال مادر. ۱۰۷
بند سوم: میزان توجه و رسیدگی به مشکلات فرزندان.. ۱۰۹
بند چهارم: میزان اطلاع والدین از روابط فرزندان.. ۱۱۱
بند پنجم: نحوه برخورد والدین در قبال عمل خلاف فرزندان.. ۱۱۴
بند ششم: پیگیری والدین جهت اصلاح رفتار فرزندان.. ۱۱۷
فصل سوم: نقش رسانه‌های جمعی در بزهکاری اطفال و نوجوانان.. ۱۲۲
مبحث اول: رسانه‌ها و تحریک به ارتکاب جرم. ۱۲۲
گفتار اول: اشاعه الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز. ۱۲۵
بند اول: تبلیغات تجاری.. ۱۲۷
الف: استفاده از مضامین مبتذل و تصاویر مستهجن.. ۱۲۸
ب: پورنو گرافی خشونت آمیز. ۱۳۱
ج: تبلیغ مصرف‌گرایی.. ۱۳۴
بند دوم: تبلیغات مذهبی.. ۱۳۷
بند سوم: تبلیغات سیاسی.. ۱۳۹
بند چهارم: تبلیغات نفرت‌انگیز. ۱۴۲
گفتار دوم: عدم انطباق مضامین رسانه‌ای با وضعیت مخاطبین.. ۱۴۵
بند اول: ایجاد ترس و اضطراب.. ۱۴۷
بند دوم: عارضه بلوغ زودرس۱۴۹
بند سوم: اختلالات پنداری.. ۱۵۴
بند چهارم: فرهنگ پذیری انحراف آمیز. ۱۵۵
الف: تخریب باورهای مذهبی.. ۱۵۸
ب: تخریب باورهای ملی.. ۱۶۰
بند پنجم: بزرگ‌پنداری.. ۱۶۲
گفتار سوم: قهرمان‌پروری.. ۱۶۵
گفتار چهارم: خشونت رسانه‌ای.. ۱۶۷
مبحث دوم: رسانه و تسهیل ارتکاب جرم. ۱۷۳
گفتار اول: عادی جلوه دادن بزهکاری.. ۱۷۵
بند اول: تئوری مشارکت هدایت‌شده. ۱۷۶
بند دوم: مصادیق تئوری مشارکت هدایت شده. ۱۷۸
الف: بی‌حجابی و بدحجابی.. ۱۸۰
ب: موسیقی و مبتذل.. ۱۸۴
پ: برگزاری و شرکت در مجالس لهو لعب۱۸۶
گفتار دوم: همسان‌سازی انحراف آمیز رسانه‌ای.. ۱۸۸
بند اول: روش اجرائی جرم. ۱۹۰
بند دوم: رفتار امضائی بزهکار. ۱۹۱
گفتار سوم: همسان‌سازی رسانه در رفتار امضایی.. ۱۹۳
بند اول: کسب عناصر تحصیلی و تکنیکی.. ۱۹۵
بند دوم: انتقال تجربه و القا اعتماد مجرمانه. ۱۹۶
نتیجه‌گیری و پیشنهادات: ۱۹۹
منابع و مآخذ: ۲۰۲

 

قيمت فايل ورد پروژه : 5000 تومان

 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

پشتیبانی سایت :        09010633413

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

تعداد بازديد : 113
مطالب مرتبط
پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع
پایان نامه بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های بورس
پایان نامه بررسي ارتباط بين اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلي
پایان نامه بررسی ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال
پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار
بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
پایان نامه اطلاعات سنواتي سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار
پایان نامه بررسي رابطه ي بين انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه
پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای بورس
پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام
بخش نظرات

کد امنیتی رفرش