جستجوگر پیشرفته سایتپایان نامه بررسي تشابهات و تمايزات حضانت، ولايت و قيمومت
 پایان نامه بررسي تشابهات و تمايزات حضانت، ولايت و قيمومت
پایان نامه بررسي تشابهات و تمايزات حضانت، ولايت و قيمومت
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 159 صفحه

چكيده
حمايت از كودكان از  نظر مالي و غير مالي در سه محور حضانت ،ولايت و قيمومت است كه مورد توجه قانون و حقوقدان قرار گرفته است ،موضوع «حضانت » یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوقدانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است برخی از چالشهای موجود در امر «حضانت » عمدتا به کاستی ها و نارسایی است .بیان نواقص و خلاهای مقررات مربوط به ولایت قهری درقانون مدنی، ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت تدوین بهتر مقررات مذکور و همچنین جواب به انتقادهای موجود به اصل ولایت قهری است  .براساس یافته های تحقیق، درفقه امامیه و قانون مدنی فقط پدر و جد پدری حق اعمال ولایت رابر محجورین دارند و برای مادر هیچ نوع ولایتی پیش بینی نشده است. درخصوص ولایت پدر و جد پدری نیز ولایت آنها در عرض هم بوده و تقدمی بین اعمال آنها نیست، مگر اینکه از جهت زمانی، یکی بردیگری مقدم باشدو یایکی ازاعمال بیشتر به مصلحت محجور باشد.انسان بالغی که از نظر روانی یا رشدیافتگی وضع عادی ندارد، نمیتواند مانند یک انسان معمولی به رتقوفتق کارهایش بپردازد طورمعمول شخصی برای اداره امور این افراد تعیین میشود که قیم آنان به شمار می رود. مجنونان و سفیهان  و صغیران تحت عنوان«محجور» در قوانین نامیده میشوند که در قانون مدنی و قانون امور حبسی بایدها و نبایدهای زیادی درباره آنان به چشم میخورد در این نوشتار به تفاو ت ها و شباهت های حضانت، ولایت و قیمومت می پردارد
واژگان كليدي: حضانت، ولايت، قيمومت، ولي قهري، قيم، امور محجورين
فهرست مطالب
فصل اول   مفاهيم و كليات     2
١-١ مقدمه  2
١-٢ بيان مساله  3
١-٣ضرورت تحقيق    4
١-٤سوالات تحقيق    4
١-٥ سوابق تحقيق(پيشينه)  5
١-٦ فرضيه ها  5
١-٧نوع روش تحقيق: ۶
١- ٧ -١روش گرد آوري اطلاعات : ۶
١-٧ -٢ابزارگردآوري اطلاعات     6
١-٨مفاهيم   6
١-٨-١تعريف لغوي حضانت     6
١-٨-٢تعريف اصطلاحي حضانت     9
١-٨-٣تعريف لغوي ولايت     3
١-٨-٤تعريف اصطلاحي ولايت     5
١-٨-٥تعريف لغوي و اصطلاحي قيمومت     9
فصل دوم   آثار و احكام خاص حضانت     12
٢-١ صاحبان حضانت     12
٢-٢ شرايط صاحبان حضانت     15
٢-٣حضانت ديوانگان   21
٢-٤حضانت سفيهان   21
٢-٥حضانت افراد بالغ رشيد   22
٢-٦حکم فقهی حضانت     23
٢-٧  وظايف حضانت كننده: ۲۴
٢-٧-١معني نگاهداري    24
٢-٧-٢آيا شير دادن از لوازم نگاهداري است     24
٢-٧-٣تربيت طفل    27
۲-۷-٤تنبيه طفل    27
٢-٨:ضمانت اجراي حق و تكليف نگاهداري    28
٢-٩حق ملاقات     30
٢-١٠حق يا تكليف (حكم) بودن حضانت     31
٢-١١:مدت حضانت     36
٢-١٢سقو ط حضانت: ۴۱
٢-١٢-١جنون: ۴۱
٢-١٢-٢ازدواج مادر : ۴۱
٢-١٢-٣عدم مواظبت از طفل    42
٢-١٢-٤كفر  43
٢-١٣پايان حضانت     44
فصل سوم   آثار و احكام خاص ولايت     46
٣-١ولايت بر كودك      46
٣-٢صاحبان ولايت     48
٣-٢-١ولايت پدر  50
٣-٢-٢ولايت جدپدري    51
٣-٢-٣وصي    53
٣-٢-٤حاكم شرعي    56
٣-٢-٥ مومنان عادل   59
٣-٣شرايط صاحبان ولايت     62
٣-٤ولايت بر كودك از ديدگاه مذاهب فقهي: ۶۳
٣-٥ ولايت پدر و جد پدري    64
٣-٦ اختيارات ولي: ۶۷
٣-٧   اختيار ولي قهري در نكاح و طلاق مولي عليه  68
٣-٧-١ حدود اختیار ولی قهری در نکاح سفیه  68
٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در طلاق سفیه  70
٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در نکاح و طلاق مجنون   70
٣-٧-٣حدود اختیار ولی قهری در نکاح صغیر  72
٣-٧-٤حدود اختیارات ولی قهری در طلاق همسر صغیر  72
٣-٩ موارد سقوط ولايت     89
٣-١٠ موارد ضم امين    93
٣-١١ پايان ولايت     95
٣-١٢ ولايت مادر  96
فصل چهارم   آثار و احكام خاص قيمومت     101
٤-١صاحبان قيمومت     102
٤-٢شرايط صاحبان قيمومت     105
٤-٣تكاليف و اختيارات قيم   108
٤-٣-١مواظبت و تربيت مولي عليه (صغير)  111
٤-٣-٢اداره اموال و حقوق مال مولي عليه  112
٤-٤ اجرت قیم   119
٤-٥ عزل قيم   119
فصل پنجم   موارد اختلاف و شباهت حضانت،ولايت و قيمومت     127
٥-١ موارد اختلاف (حضانت، ولايت، قيمومت)  128
٥-١-١حضانت     128
٥-١-٢ ولايت     129
٥-١-٣ قيمومت     131
٥-٢موارد شباهت (حضانت ،ولايت ،قيمومت)  132
٥-٢- ١حضانت     132
٥-٢-٢ ولايت     134
٥-٢- ٣قيمومت     135
فصل ششم   نتیجه گیری و پیشنهادات     138
۶-۱ نتيجه گيري    138
۶-۲ پيشنهادات     140
منابع   141
 

 

قيمت فايل ورد پروژه : 7000 تومان

 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

پشتیبانی سایت :        09010633413

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

تعداد بازديد : 105
مطالب مرتبط
پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع
پایان نامه بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های بورس
پایان نامه بررسي ارتباط بين اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلي
پایان نامه بررسی ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال
پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار
بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
پایان نامه اطلاعات سنواتي سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار
پایان نامه بررسي رابطه ي بين انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه
پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای بورس
پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام
بخش نظرات

کد امنیتی رفرش