loading...
دانلود سرای دانشجویی
پایان نامه بررسی آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 100 صفحه

چکیده

آزادي مشروط فرصتي است که پيش از پايان دوره محکوميت به محکومان به حبس داده مي شود تا چنانچه در طول مدتي که دادگاه تعيين مي کند از خود رفتاري پسنديده نشان دهند و دستورهاي دادگاه را اجرا کنند، از آزادي مطلق برخوردار شوند. قلمرو آزادي مشروط به مجازات سالب آزادي اعم از حبس ابد و موقت، محدود شده است. فکرآزادی مشروط زندانیان مربوط به قرن نوزدهم است. استفاده از این شیوه، با توجه به محاسن عمده ای که دارد و زندانی را از زندان و معایب آن دور می سازد، ازطرف علمای مکتب دفاع اجتماعی نوین مورد استقبال واقع شده است مارک آنسل از این نهاد بعنوان تدابیر مبتنی بر مسامحه و اغماض در مورد «بزهکاران سزاوار وشایسته است» یاد می کند. آزادی مشروط سابقه نسبتا طولانی دارد. اجرای آزادی مشروط یکی از موارد مهم تشویق زندانیان به کار، حفظ نظم و آرامش، حسن سلوک وخوش رفتاری با دیگران محسوب می شود و از اثرات سو» محیط زندان تاحدودی جلوگیری کرده و در اصلاح و تربیت زندانیان نیز دربین مرحله زندان وآزادی بسیار موثر ومفید است. اعطای آزادی مشروط یک نوع گذشت و بخشش ،کرامت وسخاوت مقامات قضائی محسوب نمی شود. بلکه یک نوع حقی است که قانونگذار به حائزین شرایط اعطا» کرده و مرحله ای از اجرای روش های اصلاحی و تربیتی محسوب می شود. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته مشتمل بر پنج فصل است و نتیجه آنکه آزادی مشروط مطلق نیست و قانونگذار به موجب تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی شرایطی را برای زندانی مقرر نموده است که در صورت تخلف از آن، زندانی مجبور است بقیه دوران محکومیت رادر زندان سپری کند. همچنین قانونگذار زمان استفاده از آزادی مشروط را به موجب ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی حداقل یکسال وحداکثر پنج سال عنوان نموده است.

کلید واژه : مجزات ، زندان ، جایگزین حبس ، سالب حیات ، آزادی مشروط ، اصلاح و تربیت ، قانون مجازات

 

چکیده ۱

مقدمه. ۲

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مساله. ۵

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷

۱-۳- اهداف تحقیق. ۷

۱-۴- سئوالات تحقیق. ۸

۱-۵- فرضیه های تحقیق. ۸

۱-۶- سوابق و پیشینه تحقیق. ۹

۱-۷- روش اجرای تحقیق. ۱۱

۱-۸- مفاهیم عملیاتی و تعاریف۱۲

فصل دوم : مفاهیم و مبانی نظری و مروری بر ادبیات تحقیق

۲-۱-  تعریف لغوی و اصطلاحی زندان. ۱۴

۲-۲-  تاریخچه زندان در ایران. ۱۶

۲-۳- موارد جواز حبس در فقه. ۱۹

۲-۴- عوامل عملی و نظری موثر بر طرح و گرایش به جایگزین های حبس و میانی آن: ۲۰

۲-۵- عوامل عملی ناکارامدی کیفر حبس۲۱

۲-۵-۱- شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف.. ۲۲

۲-۵-۱-۱- ناتوانی در پیشگیری از جرم. ۲۲

۲-۵-۱-۲- شکست برنامه های اصلاح و درمان. ۲۳

۲-۵-۲- جرم زا بودن محیط زندان. ۲۳

۲-۵-۳- تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها ۲۳

۲-۵-۴-هزینه های اقتصادی زندان. ۲۴

۲-۵-۵-تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب.. ۲۶

۲-۵-۶-مشکلات بهداشتی موجود در زندان. ۲۷

۲-۵-۷- اثر روانی نامطلوبی زندان بر زندانی.. ۲۷

۲-۵-۸- از بین رفتن حس مسئولیت.. ۲۸

۲-۶- مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن. ۲۸

۲-۶-۱- تحولات کیفری و گسترش زندان. ۲۹

۲-۶-۲- نظریات جرمشناختی.. ۳۱

۲-۶-۲-۱- جرم شناسی کلاسیک: ۳۲

۲-۶-۲-۲- جرم شناسی واکنش اجتماعی.. ۳۳

فصل سوم : مبانی مفهوم جایگزینی حبس در حقوق موضوعه

۳-۱- تاریخچه و مفهوم جایگزین ها در ایران. ۳۵

۳-۱-۱- تاریخچه جایگزین ها در ایران. ۳۵

۳-۱-۲- مفهوم جایگزین های حبس۳۵

۳-۱-۲-۱- جایگزینی تقنینی.. ۳۷

۳-۱-۲-۲- جایگزینی قضایی.. ۳۸

۳-۲- مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی.. ۳۹

۳-۲-۱- سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین های آن. ۴۰

۳-۳- اهداف و فواید و ویژگی ها و شرایط کلی جایگزین حبس۴۴

۳-۳-۱- اهداف و فواید جایگزین ها ۴۴

۳-۳-۱-۱- اهداف جایگزین حبس۴۴

۳-۳-۱-۲- فواید جایگزین حبس۴۵

۳-۳-۲- ویژگی ها و شرایط جایگزینهای حبس۴۶

۳-۳-۲-۱- ویژگی های جایگزینهای حبس۴۶

۳-۳-۲-۲- شرایط جایگزینهای حبس۴۹

۳-۴- ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها ۵۳

۳-۴-۱- ماهیت کیفرهای جایگزین حبس (مجازات سالب آزادی): ۵۳

۳-۴-۲- مزایای بکارگیری جایگزین های مجازات سالب آزادی.. ۵۵

۳-۵- انواع جایگزینی و مقررات مربوط به آنها ۵۸

۳-۵-۱- انواع جایگزینی حبس۵۸

۳-۵-۲- جایگزین های مطلق مجازات سالب آزادی: ۵۹

۳-۵-۳- جایگزین های سنتی.. ۶۴

فصل چهارم : بررسی شرایط و آثار آزادی مشروط در حقوق موضوعه

۴-۱- مفهوم آزادی مشروط.. ۶۵

۴-۲- تعریف آزادی مشروط.. ۶۷

۴-۳- تاریخچه آزادی مشروط.. ۶۸

۴-۴- مبانی آزادی مشروط.. ۶۹

۴-۵-قلمرو اعمال آزادی مشروط.. ۷۰

۴-۶-شرایط آزادی مشروط.. ۷۱

۴-۶-۱- شرایط ماهوی و شکلی مربوط به آزادی مشروط: ۷۱

۴-۶-۲- شرایط شکلی.. ۷۲

۴-۷-تفاوت شروط اعطای آزادی مشروط قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون قدیم. ۷۳

۴-۷-۱- طبیعت مجازات.. ۷۳

۴-۷-۲- شرایط مربوط به حکم. ۷۴

۴-۷-۳- شرایط خاص مربوط به محکوم. ۷۶

۴-۸- تشریفات اعطای آزادی مشروط.. ۷۸

۴-۹- دلايل توجيه آزادي مشروط: ۷۹

۴-۱۰- آثار آزادي مشروط.. ۷۹

۴-۱۱- تبعات آزادی مشروط.. ۸۰

۴-۱۲-تمييز آزادي مشروط از تعليق اجرای مجازات.. ۸۲

۴-۱۳-انتقادات وارده بر آزادی مشروط.. ۸۴

۴-۱۴- آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی جدید. ۸۵

۴-۱۵- شرط استفاده از آزادی مشروط محکومیت به مجازات حبس است. ۸۶

۴-۱۶- اصلاحات و نوآوری‌های آزادی مشروط در قانون جدید. ۸۸

۴-۱۷- قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان. ۸۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری.. ۹۲

پیشنهادها ۹۳

منابع و ماخذ. ۹۷

 

قيمت فايل ورد پروژه : 29000 تومان

 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

پشتیبانی سایت :        09010633413

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 7
 • تعداد اعضا : 2927
 • آی پی امروز : 142
 • آی پی دیروز : 247
 • بازدید امروز : 802
 • باردید دیروز : 1,446
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 24
 • بازدید هفته : 7,044
 • بازدید ماه : 34,942
 • بازدید سال : 250,321
 • بازدید کلی : 8,429,015
 • کدهای اختصاصی