جستجوگر پیشرفته سایتبررسی مقایسه ای مسئولیت متصدیان حمل و نقل در قانون مدنی و قانون تجارت
بررسی مقایسه ای مسئولیت متصدیان حمل و نقل در قانون مدنی و قانون تجارت
بررسی مقایسه ای مسئولیت متصدیان حمل و نقل در قانون مدنی و قانون تجارت
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77 صفحه

چكيده
تحلیل چگونگی مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران، متاثر از تحلیل متفکران حقوقی از ماهیت عقد حمل و نقل است و بسته به این که کدام قانون بستر این استدلال را فراهم کرده، دستخوش تعابیر و استنباط های متفاوت گردیده است.این تحلیل های متفاوت و حتی مغایر، پس از وضع قوانین خاص مربوط به هریک از رشته های حمل و نقل تغییری نکرد و اندیشمندان حقوقی، هم چنان ماهیت مسئولیت متصدی را با توجه به مبانی نظریات خود که بر قوانین تجارت و مدنی استوار است، برداشت می کنند. در این پژوهش به بررسی مقایسه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل در حقوق کشورمان پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: متصدی حمل و نقل، تعهد، مسئولیت، امانت، تعهد به نتیجه، خسارت ، قانون مدنی و تجارت

 

فهرست مطالب
چكيده ۱
مقدمه. ۲
فصل اول : کلیات تحقیق.. ۴
۱-۱- بیان مساله. ۴
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶
۱-۳- اهداف تحقیق.. ۷
۱-۴- فرضیه تحقیق.. ۷
۱-۵- سوابق تحقیق.. ۷
۱-۶- روش تحقیق.. ۹
۱-۷- روش گردآوری اطلاعات.. ۹
۱-۸- ابزار گردآوری اطلاعات.. ۹
۱-۹- متغییرها و تعاریف و اصطلاحات.. ۱۰
فصل دوم : مفاهیم و مبانی نظری تحقیق.. ۱۱
۲-۱- مفهوم ابعاد حقوقی حمل و نقل.. ۱۱
۲-۱-۱- تعریف حمل و نقل.. ۱۱
۲-۱-۲- انواع حمل و نقل.. ۱۲
۲-۱-۳- اهمیت ترانزیتی حمل و نقل ایران. ۱۲
۲-۲-مفهوم تصدی.. ۱۳
۲-۳- متصدیان حمل و نقل در حقوق ایران. ۱۴
۲-۴- واسطه ها (فورواردرها) در سیستم حمل و نقل.. ۱۵
۲-۵-تصدی مستقیم متصدی حمل و نقل.. ۱۵
۲-۶- تعریف و مبانی مسئولیت مدنی.. ۱۶
۲-۷- مسؤولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی در قبال مسافر. ۱۶
۲-۷-۱- مسئولیت مدنی حمل کننده هوایی.. ۱۷
۲-۷-۲- وظایف و مسئولیتهای حمل کننده جاده ای( متصدی حمل و نقل ) : ۲۰
فصل سوم :بررسی مبانی مسئولیت متصدی حمل و نقل در قانون مدنی و قانون تجارت۲۲
۳-۱- مـبانی‌ مسؤولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل کالا. ۲۲
۳-۱-۱- از مبانی سنتی تا مبانی نوین.. ۲۲
۳-۱-۱-۱- مبانی سنتی مسؤولیت مدنی متصدی حمل و نقل.. ۲۳
۳-۱-۱-۲- آغـاز تـحولات در مبانی‌ مسؤولیت‌ متصدی حمل و نقل.. ۲۴
۳-۱-۱-۳- ظهور‌ مبانی نوین در مـسؤولیت مـتصدی حمل‌ونقل.. ۲۵
۳-۱-۱-۴- ارتباط مبنای مسؤولیت و تعیین ماهیت‌ قرارداد‌ حمل‌ونقل‌.. 26
۳-۲- مسئولیت متصدی از دیدگاه قانون مدنی و قانون تجارت.. ۲۷
۳-۳-  مبناي مسئوليت مدني متصدي حمل و نقل تركيبي.. ۲۸
۳-۳-۱- تنوع مباني.. ۲۸
۳-۳-۲- مبناي مسئوليت متصدي حمل ونقل در كنوانسيون هاي تك نوعي، تركيبي و حقوق ايران. ۲۹
۳-۳-۲-۱- مبناي مسئوليت متصدي حمل و نقل در كنوانسيون هاي تك نوعي.. ۲۹
۳-۳-۲-۲- مبناي مسئوليت متصدي حمل و نقل در كنوانسيون حمل و نقل تركيبي ۱۹۸۰ ‍ژنو: ۳۵
۳-۳-۲-۳- مبناي مسئوليت متصدي حمل و نقل در حقوق ايران. ۳۷
۳-۳-۲-۳- ۱- قانون مدني.. ۳۸
۳-۳-۲-۳- ۲- قانون تجارت.. ۳۹
۳-۴- حدود مسئوليت متصدي حمل و نقل و موارد عدم تحديد آن. ۴۲
۳-۴-۱- حدود مسئوليت متصدي حمل ونقل.. ۴۲
۳-۴-۱-۱- حدود مسئوليت در صورت تلف و خسارت وارد به كالا: ۴۲
۳-۴-۱-۲- حدود مسئوليت در قبال تأخير در تحويل كالا. ۴۳
۳-۴-۲- حدود مسئوليت متصدي حمل و نقل در قانون تجارت و قانون مدنی.. ۴۴
۳-۴-۳- دوره زماني مسئوليت متصدي حمل و نقل تركيبي.. ۴۶
۳-۵- مسئوليت متصدي حمل و نقل ناشي از فعل خدمه و نمايندگان و معافيت هاي آن. ۴۸
۳-۵-۱-  مسئوليت متصدي حمل و نقل ناشي از فعل خدمه و نمايندگان. ۴۸
۳-۵-۲- معافيت از مسئوليت متصدي حمل و نقل ناشي از فعل خدمه و نمايندگان. ۵۰
۳-۶- موارد عدم مسئوليت متصدي حمل و نقل در حقوق ايران. ۵۳
فصل چهارم : بررسی تعارض‌ مبنای‌ مسؤولیت متصدی‌ حمل‌ و نقل در قانون مدنی و تجارت۵۶
۴-۱- تعارض‌ مبنای‌ مسؤولیت متصدی‌ حمل‌ و نقل در قانون مدنی و تجارت.. ۵۶
۴-۱-۱-تعارض مبنای مسؤولیت متصدی حـمل‌ونقل‌ در قـانون مـدنی.. ۵۶
۴-۱-۲- رفـع تعارض درخصوص مسؤولیت مـتصدی حمل‌ونقل در قانون مدنی‌.. 57
۴-۱-۳- تعارض مبنای مسؤولیت متصدی در قوانین مدنی و تجارت‌.. 59
۴-۱-۴- رفع‌ تـعارض‌ مـواد ۵۱۶ قـانون مدنی و ۳۸۶ قانون تجارت.. ۶۰
۴-۱-۵- انتخاب مبنای‌ مسؤولیت‌ متصدی حمل‌ونقل.. ۶۱
۴-۲- تعدیل مبانی مسؤولیت متصدیان تجاری.. ۶۳
۴-۲-۱- حمل‌ونقل دریـایی.. ۶۳
۴-۲-۲- حمل‌ونقل‌ هوایی‌.. 64
۴-۳-۳- حمل‌ونقل جاده‌ای.. ۶۶
۴-۳-۴-حـمل‌ونقل ریـلی.. ۶۷
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری.. ۶۸
۵-۱- بحث۶۸
۵-۲- نتیجه گیری.. ۷۰
فهرست منابع و ماخذ. ۷۳
 

قيمت فايل ورد پروژه : 20000 تومان

 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

پشتیبانی سایت :        09010633413

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

تعداد بازديد : 113
مطالب مرتبط
پایان نامه بررسی سازوکارهای آماده­سازی زندانیان برای بازگشت به جامعه
پایان نامه پیشگیری وضعی از جاسوسی رایانه ای
پایان نامه بررسی مقررات حاکم بر جرایم سایبری در حقوق ایران
پایان نامه بررسی عوامل ارتکاب جرم پس ازآزادی از زندان
پایان نامه بررسی جرم شناختی پدیده فرار دختران و زنان از خانواده
پایان نامه بررسی تدابیر پیش‌گیری وضعی از وقوع قتل عمد
پایان نامه بررسی تحولات قوانین ایران در خصوص مسئولیت مدنی پزشک
پایان نامه بررسی آثار جرم زائی وجود سلاح های گرم غیر مجاز
پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی نهادهای زیرنظرمقام رهبری
پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی گردشگران در قوانین کشور ایران و مقایسه تطبیقی آن با کشور مالزی
بخش نظرات

کد امنیتی رفرش