loading...
دانلود سرای دانشجویی
شبیه سازی و تحلیل فیدر سرکویر دامغان جهت جایابی بهینه خازن به منظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات اهمی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 103 صفحه

چکیده
امروزه جلوگيري از ضررهاي ناشي از خاموشي ها و انرژي توزيع نشده از اهميت بسزايي برخوردار است. لذا ازجمله مهم‌ترین مسائل در بهره‌برداري از شبکه توزيع تجديد آرايش بار است که تأثير بسيار زيادي در سرويس دهي دائمي به مشترکين دارد. زمانيکه در شبکه توزيع به دلیل خطا يا برنامه‌ریزی جهت تعميرات، بخشي از شبکه بي برق شود، تمام يا قسمتي از اين بخش بي برق را می‌توان از طريق فيدرهاي سالم يا ريز شبكه ها ، با استفاده از کليدهاي شبکه تغذيه نمود. كه هدف از اين پايان نامه تحليل باز آرايي شبكه توزيع با اهداف فني (كاهش تلفات و بهبود پروفايل ولتاژ ) می‌باشد در حضور ريز شبكه متصل به شبكه توزيع می‌باشد .ريز شبكه ها: افزایش نیاز براي تولید توان الکتریکی، تجدید ساختار برق، تنگناها و محدودیت هاي ساخت خطوط انتقال جدید براي فاصله هاي دور و مشکلات اقتصادي و محیطی نیروگاههاي بزرگ، موجب افزایش رغبت به تولید پراکنده شده است. از طرفی در قرن اخیر با توجه به قابلیتاطمینان بالاي موردنیاز و با توجه به حضور منابع تولید پراکنده در خطوط توزیع مفهومی جدید به نام ریزشبکه در خطوط توزیع مطرح‌شده است که توجه پژوهشگران زیادي را به خود جلب کرده است. در این راستا وجود منابع تولید پراکنده و ویژگی هاي خاص منابع ذخیره انرژي باعث شده است که مدیریت تولید در ریزشبکه با مفهومی جدید روبه رو شود.مثلا یک  LV یک ریزشبکه را می‌توان به‌عنوان یک شبکه ي ناحیه کوچک شهري، یک مرکز خرید، یا یک منطقه صنعتی با بارهایش و سیستم هاي تولیدي گوناگون کوچک متصل به آن تعریف کرد که این تولیدات ممکن است بتوانند هم توان و هم گرماي بارهاي محلی را تأمین کنند. تحت شرایط عادي سیستم، ریزشبکه به شبکه توزیع وصل است و بار ها از طریق منابع محلی یا در صورت نیاز از طریق شبکهي توزیع تغذیه می شوند. اما در صورت بروز اغتشاش در سیستم، تولید و بار متناظر یک ریزشبکه می‌توانند از شبکهي توزیع جدا شوند تا بارهاي ریز شبکه از اغتشاش مصون بماند. امروزه تغييرات وسيعي در حوزه توزيع سیستم‌های قدرت در حال وقوع است. تراکم حضور منابع تجديد پذير کوچک همانند سلول هاي خورشيدي، سلولهاي سوختي و موتورهاي احتراق داخلي کوچک درسطوح توزيع روز به روز بيشتر می‌شود . اين افزايش حضور منابع تجديد پذير انرژي در سیستم‌های توزيع، ساختار جديدي بنام ریز شبکه را به وجود آورده است تا پيش از اين، سيستمهاي توزيع، سيستمهايي وابسته بودند چون در کنار سي ستم هاي انتقال موجوديت پيدا ميکردند. با پيدايش توليد پراکنده و ريز شبکه، در سيستمهاي توزيع هر دو حالت مصرف و توليد نمود پيدا کرد .سيستمهاي ریز شبکه داراي اندازه ه اي مختلفی هستند و می‌توانند به شبکه اصلي قدرت متصل شوند و يا به‌طور جزیره‌ای مورد بهره‌برداری قرار بگيرند .هر ریز شبکه از چندين منبع توليد توان الکتريکي کوچک به نام منابع توليد پراکنده تشکیل‌شده است که وظيفه آن‌ها تأمین توان بارهاي محلي است .در مکان‌های حساس همچون ساختمان‌های تجاري – صنعتي و بیمارستان‌ها که عموماً اينرسي کمي دارند و کل بار مصرفي آن‌ها زير يک مگاوات است، وجود يک توليد پشتيبان براي مواقع خاموشي ضروري است. به‌طوری‌که اگر به هر دليلي سيستم توزيع دچار اغتشاشي شود که برق توليدي باکیفیت مناسب به مصرف‌کننده نرسد و از استانداردهاي جهاني پایین‌تر رود، سيستمهاي حفاظتي عمل کرده و ریز شبکه از سيستم توزيع جداشده و وظيفه تأمین توان بارهاي محلي حساس  و غیر حساس را به عهده می‌گیرد .به‌عبارت‌دیگر، وظيفه اصلي اين نوع از ریز شبکه‌ها حفظ کيفيت توان مطلوب براي این‌گونه مکان‌های حساس است. منابع توليد پراکنده در سيستمهاي ريز شبکه می‌توانند. ژنراتورهاي بادي، میکرو توربین‌ها، سلول‌های خورشيدي، سلول‌های سوختي و يا منابع ديگر به همراه وسايل ذخیره‌ساز انرژي همچون باتری‌ها، چرخ طيارها و خازن‌های انرژي باشند ریز شبکه‌ها عليرغم مزاياي فراوان از قبيل کاهش مشکلات زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌های ناشي از احداث نيروگاه جديد، افزايش قابليت اطمينان سيستم، افزايش بازدهي در اثر کاهش تلفات توان انتقالي ، کاهش تراکم در فیدرهای توزيع، مشکلات جديدي را در سيستمهاي توزيع به وجود آورده‌اند ازجمله اين مشکلات می‌توان به تغيير الگوي پخش بار، افزايش هارمونيکهاي فرکانس بالا در اثر کاربرد ادوات الکترونيک قدرت و نوسانات فرکانس و ولتاژ اشاره کرد در يک ریز شبکه، واحدهاي توليدي کوچکي همراه با يک واسط الکترونيک قدرت اينورتر وجود دارند که ریز منبع  ناميده می‌شوند اين منابع در مناطق محلي قرار می‌گیرند و مزايايي از قبيل داشتن هزينه پايين براي مصرف‌کننده و توليدکننده، ولتاژ کم، قابليت اطمينان بالا، افزايش افزونگي و قوت سيستم و انعطاف‌پذیری بالا  دارند.لذا در این پایان‌نامه با بهره‌گیری از روش هوشمند الگوریتم مورچگان سعی در کاهش تلفات توان و اعوجاج ولتاژ در شبکه تست خواهیم داشت. 


فهرست مطالب
فصل ۱: مقدمه    7
۱-۱- مقدمه    8
۱-۲- اهمیت مساله    9
۱-۳- نتایج پیش بینی شده و اهداف پایان نامه    10
فصل ۲: مقدمه ای بر بانک های خازنی و جبران سازهای ادوات FACTS    12
۲-۱- دلایل استفاده از خازن و ادوات FACTS در سیستم انتقال    13
۲-۱- انواع جبران سازها    15
۲-۱-۱- جبران ساز خازنی    15
۲-۱-۲- جبرانساز ایستای توان راکتیو (SVC)    19
۲-۱-۳- خازن سری کنترل شونده تایریستوری (TCSC)    23
۲-۱-۴- جابجاگر ایستای فاز (csc)    24
۲-۱-۵- کنترل کننده میان فاز توان(IPC)    27
۲-۲- معرفی نسل جدید ادوات FACTS    30
۲-۲-۱- مبدل منبع ولتاژ(VSC)    30
۲-۲-۲- STATCOM    32
۲-۲-۳- کنترل کننده یکپارچه پخش توان(UPFC)    33
۲-۳- مقایسه قابلیتهای ادوات FACTS    35
۲-۳-۱- بررسی کابرد ادوات FACTSدرشبکه برق موجود وآینده کشور    35
۲-۳-۲- ارتباط نیروگاه آبی دز    36
فصل ۳: خازن گذاري در شبکه توزيع    38
۳-۱- مقدمه    39
۳-۱-۱- اهداف جبرانسازي بار    39
۳-۱-۲- جبران کننده ايده ال    41
۳-۲- معرفي خازن به عنوان يک جبران کننده    41
۳-۳- تئوري اساسي جبران    43
۳-۳-۱- ضريب توان و اصلاح آن    44
۳-۳-۲- تنظيم ولتاژ    48
۳-۴- خازنگذاري سري و موازي    51
۳-۴-۱- اهداف و مزاياي خازنگذاري موازي    52
۳-۴-۲- خازنهاي ثابت    54
۳-۵- افزايش تلفات خط و ميزان افزايش ولتاژ توسط خازن موازي ثابت در زمانهاي کم باري:    55
۳-۵-۲- خازن گذاري سوييچ شونده    57
۳-۶- جريان هجومي:    58
۳-۶-۱- اضافه ولتاژ شينه:    58
۳-۶-۲- افزايش ولتاژ:    58
۳-۶-۳- اضافه ولتاژ گذراي سريع:    59
۳-۶-۴- اضافه ولتاژ درترانسفورماتور تغذيه شعاعي و انتهاي خطوط باز:    59
۳-۷- روشهاي کنترل گذراهاي ناشي از کليد زني بانکهاي خازني موازي:    60
۳-۷-۱- روش کنترل بستن همزمان با بيشينه ولتاژ    60
۳-۷-۲- روش کليد زني در صفر ولتاژ Voltage zero synchronous closing) )    62
۳-۷-۳- استفاده از کليدهاي همراه امپدانس    62
۳-۷-۴- استفاده از برقگير    65
۳-۷-۵- هارمونيک هاي سيستم و ايجاد رزونانس در اثر وجود خازن در مدار    65
۳-۸- انواع روش هاي بكار رفته جهت خازن گذاري در شبكه توزيع    66
۳-۹- نتيجه گيري    68
فصل ۴: بررسی کارهای انجام شده در زمینه بهبود کیفیت توان    69
فصل ۵: مطالعه الگوریتم بکاررفته و نتایج شبیه‌سازی    76
۵-۱- مقدمه    77
۵-۲- معرفی الگوریتم مورچگان    77
۵-۲-۱- جایگاه الگوریتم در بهینه‌سازی    77
۵-۲-۲- تشریح نحوه عملکرد الگوریتم به‌صورت توصیفی    78
۵-۲-۳- تابع هزینه    80
۵-۲-۴- فلوچارت الگوریتم مورچگان برای تجدید آرایش شبکه قدرت    80
۵-۳- معرفی شبکه‌ تست استفاده‌شده    81
۵-۴- شبکه ۱۴ باسه    82
۵-۴-۱- اطلاعات باس های شبکه    82
۵-۴-۱- نتایج شبیه سازی برای سیستم ۱۴ باسه    84
۵-۵- شبکه ۳۰ باسه    85
۵-۵-۱- اطلاعات باس های شبکه    85
۵-۵-۲- نتایج شبیه سازی برای سیستم ۳۰ باسه    88
۵-۶- معرفی فیدر سرکویر دامغان    89
۵-۶-۲- مقادیر عددی برای میزان بارها    89
۵-۶-۳- توپولوژی شبکه    91
۵-۶-۴- نتایج شبیه سازی    92
فصل ۶: نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها    94
فصل ۷: مراجع    97

 

قيمت فايل ورد پروژه :  4000 تومان

 دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

پشتیبانی سایت :        09010633413

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
آمار سایت
 • کل مطالب : 4247
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 11
 • تعداد اعضا : 2927
 • آی پی امروز : 48
 • آی پی دیروز : 247
 • بازدید امروز : 184
 • باردید دیروز : 1,446
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 24
 • بازدید هفته : 6,426
 • بازدید ماه : 34,324
 • بازدید سال : 249,703
 • بازدید کلی : 8,428,397
 • کدهای اختصاصی