جستجوگر پیشرفته سایتفیلم های سیستم های دینامیکی دانشگاه شریف به همراه جزوات
فیلم های سیستم های دینامیکی دانشگاه شریف به همراه جزوات

مشخصات درس

ترم ارائه : پاییز 1393
مقطع : کارشناسی ارشد

استاد درس

میثم نصیری

محتوای جلسات و ویدئوها

شماره بخش ویدئوی جلسه جزوه ی درس
جلسه 1 بخش - دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 2 بخش - دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 3 بخش - دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 4 بخش - دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 5 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 6 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 7 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 8 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 9 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 10 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 11 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 12 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 13 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 14 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 15 بخش دانلود () دانلود (pdf)
جلسه 16 بخش 1 دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 16 بخش 2 دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 16 بخش 3 دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 17 بخش دانلود () دانلود (pdf)
جلسه 18 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 19 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 20 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 21 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 22 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)

 

تعداد بازديد : 879
مطالب مرتبط
پکیج تصویری درس فیزیک پایه ۱ به زبان فارسی
پکیج تصویری فیزیک پایه 2 به زبان فارسی
پایان نامه بررسی انتقال حرارت در وسایل و تجهیزات نیروگاه
دانلود فیلم ارتعاشات دانشگاه شریف
دانلود فیلم آئرودینامیک ۱ دانشگاه صنعتی شریف
فیلم های مقاومت مصالح ١ دانشگاه شریف
فیلم درس کنترل اتوماتیک (کنترل خطی) دانشگاه صنعتی شریف
دانلود فیلم دینامیک ماشین دانشگاه شریف
فیلم طراحی اجزا ماشین ۲ دانشگاه صنعتی شریف
فیلم آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشگاه تهران
بخش نظرات

کد امنیتی رفرش