جستجوگر پیشرفته سایتفیلم های سیستم های دینامیکی دانشگاه شریف به همراه جزوات
فیلم های سیستم های دینامیکی دانشگاه شریف به همراه جزوات

شخصات درس

ترم ارائه : پاییز 1393
مقطع : کارشناسی ارشد


استاد درس

میثم نصیری

محتوای جلسات و ویدئوها

شماره بخش ویدئوی جلسه جزوه ی درس
جلسه 1 بخش - دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 2 بخش - دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 3 بخش - دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 4 بخش - دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 5 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 6 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 7 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 8 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 9 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 10 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 11 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 12 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 13 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 14 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 15 بخش دانلود () دانلود (pdf)
جلسه 16 بخش 1 دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 16 بخش 2 دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 16 بخش 3 دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 17 بخش دانلود () دانلود (pdf)
جلسه 18 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 19 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 20 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 21 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 22 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
تعداد بازديد : 1016
مطالب مرتبط
فیلم های نظریه‌ی فرآیندهای تصادفی دانشگاه شریف به همراه PDF
فیلم های فرآیندهای تصادفی دانشگاه شریف به همراه PDF
فیلم های آموزشی طراحی الگوریتم (نیمه‌ی دوم) دانشگاه شریف
فیلم های آنالیز ریاضی 1 دانشگاه شریف
فیلم های ماتریسهای تصادفی دانشگاه شریف
فیلم های آنالیز تصادفی دانشگاه شریف
فیلم های آنالیز حقیقی دانشگاه شریف
فیلم های آنالیز حقیقی دانشگاه شریف -محسن شریفی تبار
فیلم های آمار و کاربردهای آن دانشگاه شریف
فیلم های مباحثی در منیفلدها دانشگاه شریف
بخش نظرات

کد امنیتی رفرش