جستجوگر پیشرفته سایتفیلم فارسی و جزوات درسی سیستم های دینامیکی دانشگاه شریف
فیلم فارسی و جزوات درسی سیستم های دینامیکی دانشگاه شریف

مشخصات درس

ترم ارائه : پاییز 1393
مقطع : کارشناسی ارشد

استاد درس

میثم نصیری

محتوای جلسات و ویدئوها

شماره بخش ویدئوی جلسه جزوه ی درس
جلسه 1 بخش - دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 2 بخش - دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 3 بخش - دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 4 بخش - دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 5 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 6 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 7 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 8 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 9 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 10 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 11 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 12 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 13 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 14 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 15 بخش دانلود () دانلود (pdf)
جلسه 16 بخش 1 دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 16 بخش 2 دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 16 بخش 3 دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 17 بخش دانلود () دانلود (pdf)
جلسه 18 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 19 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 20 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 21 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)
جلسه 22 بخش دانلود (mp4) دانلود (pdf)

 

تعداد بازديد : 3555
مطالب مرتبط
فیلم های نظریه‌ی فرآیندهای تصادفی دانشگاه شریف به همراه PDF
فیلم های فرآیندهای تصادفی دانشگاه شریف به همراه PDF
فیلم های آموزشی طراحی الگوریتم (نیمه‌ی دوم) دانشگاه شریف
فیلم های آنالیز ریاضی 1 دانشگاه شریف
فیلم های ماتریسهای تصادفی دانشگاه شریف
فیلم های آنالیز تصادفی دانشگاه شریف
فیلم های آنالیز حقیقی دانشگاه شریف
فیلم های آنالیز حقیقی دانشگاه شریف -محسن شریفی تبار
فیلم های آمار و کاربردهای آن دانشگاه شریف
فیلم های مباحثی در منیفلدها دانشگاه شریف
بخش نظرات

کد امنیتی رفرش