جستجوگر پیشرفته سایتفیلم های درس نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل عادی دانشگاه شریف
فیلم های درس  نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل عادی دانشگاه شریف

مشخصات درس

ترم ارائه : پاییز 1391
مقطع : کارشناسی

استاد درس

مرتضی فتوحی

محتوای جلسات و ویدئوها

شماره بخش ویدئوی جلسه جزوه ی درس
جلسه 1 بخش - دانلود (avi) ---
جلسه 2 بخش - دانلود (avi) ---
جلسه 3 بخش - دانلود (avi) ---
جلسه 4 بخش - دانلود (avi) ---
جلسه 5 بخش - دانلود (avi) ---
جلسه 6 بخش - دانلود (avi) ---
جلسه 7 بخش 1 دانلود (avi) ---
جلسه 7 بخش 2 دانلود (avi) ---
جلسه 8 بخش - دانلود (avi) ---
جلسه 9 بخش - دانلود (avi) ---
جلسه 10 بخش - دانلود (avi) ---
جلسه 11 بخش - دانلود (avi) ---
جلسه 12 بخش - دانلود (avi) ---
جلسه 13 بخش - دانلود (avi) ---
جلسه 14 بخش - دانلود (avi) ---
جلسه 15 بخش - دانلود (avi) ---
جلسه 16 بخش - دانلود (avi) ---
جلسه 17 بخش - دانلود (avi) ---
جلسه 18 بخش - دانلود (avi) ---
جلسه 19 بخش - دانلود (avi) ---
جلسه 20 بخش - دانلود (avi) ---
جلسه 21 بخش - دانلود (avi) ---
جلسه 22 بخش 1 دانلود (avi) ---
جلسه 22 بخش 2 دانلود (avi) ---
جلسه 23 بخش - دانلود (avi) ---
جلسه 24 بخش - دانلود (avi) ---

 

تعداد بازديد : 1288
مطالب مرتبط
فیلم های نظریه‌ی فرآیندهای تصادفی دانشگاه شریف به همراه PDF
فیلم های فرآیندهای تصادفی دانشگاه شریف به همراه PDF
فیلم های آموزشی طراحی الگوریتم (نیمه‌ی دوم) دانشگاه شریف
فیلم های آنالیز ریاضی 1 دانشگاه شریف
فیلم های ماتریسهای تصادفی دانشگاه شریف
فیلم های آنالیز تصادفی دانشگاه شریف
فیلم های آنالیز حقیقی دانشگاه شریف
فیلم های آنالیز حقیقی دانشگاه شریف -محسن شریفی تبار
فیلم های آمار و کاربردهای آن دانشگاه شریف
فیلم های مباحثی در منیفلدها دانشگاه شریف
بخش نظرات

کد امنیتی رفرش