جستجوگر پیشرفته سایتدستورات break و continue

دستورات break و continue

در C++ دو دستور وجود دارد که باعث ايجاد وقفه در اجرای عادی حلقه می شود؛ break و continue. دستور break را قبلا در switch آشنا شديد. به طور مشابه اين دستور در حلقه های for، while و do-while باعث می شود کنترل بلافاصله از بدنه حلقه خارج شده به دستور بعد از حلقه منتقل شود.


مثال. در برنامه زير به کاربر اجازه داده می شود 100 عدد را وارد کند يا برای پايان يک عدد منفی وارد کند.

#include <iostream.h>


int main() {
   cout << "Enter 100 positive numbers, or a "
       <<" negative number to abort.n";

   int i;

   for (i = 1; i <= 100; ++i) {
      cout << "Enter the number #" << i << ": ";
      int n;
      cin >> n;
      if (n < 0)
         break;
      }

   if (i == 100)
      cout << "You are a real man.n";
   else
      cout << "You stopped after " << i
      << " numbers, coward!n";
}


دستور continue باعث پرش از روی دستورات بعد از خود و انتقال کنترل به ابتدای حلقه می شود.


مثال. برنامه زير مضارب غير 7 مابين اعداد 0 تا 100 نمايش می دهد.

#include <iostream.h>

int main() {
   for (int i = 0; i < 100; ++i) {
      // Skip the multiples of 7
      if ((i % 7) == 0)
         continue;

      cout << i << " ";
      }
}

تعداد بازديد : 2151
مطالب مرتبط
حلقه do-while
حلقه while
حلقه for
شرط های تودرتو
برنامه محاسبه مربع و مکعب يک عدد
دستور if-else
دستورات کنترلی
بخش نظرات

کد امنیتی رفرش